Pomiń nawigację

III. Zadanie 8

Zadanie 8

W tabeli Zawody dodaj pole Uwagi. Właściwości pola:

  • typ danych - Krótki tekst,
  • rozmiar pola - 20 znaków.

Zamknij tabelę.