Pomiń nawigację

III. Zadanie 28

Zadanie 28

Otwórz formularz Dodatki.

W polu obliczeniowym Premia wpisz funkcję obliczającą premię mnożąc wartości pól Godziny i Stawka przez 0,2.

Dla pola Premia zastosuj formatowanie walutowe.