Pomiń nawigację

II. Zadanie 6

Zadanie 6

Otwórz tabelę tblRezerwacje w widoku projektu.

Utwórz odnośnik dla pola Hotel tak, aby można było wybrać jedną z wartości znajdujących się w tabeli tblHotel.

Parametry odnośnika:

  • liczba kolumn - 2,
  • nagłówki kolumn - Tak,
  • ogranicz do listy - Tak.