Pomiń nawigację

III. Zadanie 3

Zadanie 3

Utwórz relacje wiele-do-wielu pomiędzy tabelami Zawody i Działy poprzez tabelę Pracownicy.

Włącz wymuszanie więzów integralności, automatyczną aktualizację i usuwanie rekordów pokrewnych.

Zamknij okno Relacje.