Pomiń nawigację

II. Zadanie 33

Zadanie 33

W raporcie rptLinie-lotnicze:

  • grupuj raport wg pola Przewoźnik, bez sekcji nagłówek, z sekcją stopki,
  • w sekcji Przewoźnik - stopka wstaw formant obliczający sumę kosztów wyjazdu dla grupy danych. Zastosuj format Waluta, czcionka pogrubiona,
  • formant ten wstaw do sekcji Stopka raportu,
  • wstaw podział strony tak, aby każdy przewoźnik był drukowany na oddzielnej stronie. Nie drukuj raportu.

Zapisz zmiany, zamknij raport.

Uwaga: podział raportu na strony widoczny jest tylko w podglądzie wydruku.