Pomiń nawigację

II. Zadanie 39

Zadanie 39

Otwórz formularz frmPobyt.

Do przycisku Otwórz kwerendę przypisz makro Pokaż-kwerendę, które uruchomi się po kliknięciu przycisku.

Sprawdź działanie makropolecenia.

Zapisz i zamknij formularz.