Pomiń nawigację

I. Zadanie 21

Zadanie 21

Utwórz kwerendę o nazwie Bez1 pokazującą pola tabeli Wypożyczenia.

Kwerenda pokaże rekordy, w których:

  • Data wypożyczenia rozpoczyna się cyfrą 2,
  • pole Cena nie rozpoczyna się cyfrą 1.

Sprawdź, czy kwerenda pokaże 23 rekordy.

Zamykając kwerendę zapisz zmiany.