Pomiń nawigację

III. Zadanie 33

Zadanie 33

W raporcie Analiza-płace:

  • zgrupuj rekordy wg pola NazwaDziału w porządku rosnącym, bez sekcji nagłówka, z sekcją stopki,
  • posortuj rekordy w porządku rosnącym wg pola Nazwisko,
  • w sekcji NazwaDziału - stopka wstaw nazwę działu i formant, w którym obliczana będzie suma iloczynów pól Stawka i Godziny. Format - Walutowy, czcionka pogrubiona,
  • funkcję obliczeniową wklej do sekcji Stopka raportu.

Zapisz i zamknij raport.