Pomiń nawigację

II. Zadanie 17

Zadanie 17

Otwórz kwerendę qryStare.

Oblicz długość pobytu każdego z uczestników wylotu.

Zmodyfikuj projekt kwerendy tak, aby usunięte zostały rekordy w tabeli tblRezerwacje, dla czasu pobytu równego lub krótszego niż 5 dni.

Uruchom kwerendę, otwórz tabelę tblRezerwacje i sprawdź skutek działania kwerendy.

Zapisz i zamknij kwerendę.