Pomiń nawigację

II. Zadanie 29

Zadanie 29

Otwórz formularz frmSprzedawcy.

Dodaj podformularz pfrmZestawienie do sekcji szczegółów formularza frmSprzedawcy łącząc formularze polem SprzedawcaID.

Zmień rozmiar podformularza tak, aby wszystkie pola były widoczne.

Zapisz i zamknij formularz.