Pomiń nawigację

III. Zadanie 20

Zadanie 20

Importuj bez klucza podstawowego dane źródłowe z pliku Nowe-konta.xlsx do nowej tabeli w bieżącej bazie danych.

Nazwij tabelę Nowe-konta.

Plik Nowe-konta.xlsx znajduje się na pulpicie, w folderze Moduł A3..