Pomiń nawigację

III. Zadanie 40

Zadanie 40

Utwórz makro, które będzie otwierać raport Analiza-płace w widoku podglądu wydruku i kwerendę Działy-zawody.

Zapisz makro pod nazwą Podgląd.

Zapisz i zamknij wszystkie otwarte plik i aplikacje.