Pomiń nawigację

I. Zadanie 12

Zadanie 12

Otwórz kwerendę Zysk.

Dla pola Rodzaj dodaj kryterium z parametrem Rodzaj nadwozia.

Dla pola Koszt dodaj kryterium z parametrem Dolna granica kosztów.

Uruchom kwerendę dla parametrów sedan i 4 000. Zobaczysz 5 czy 6 rekordów?

Zapisz i zamknij kwerendę.