Pomiń nawigację

I. Zadanie 37

Zadanie 37

W raporcie Wypożyczenia:

  • w sekcji Nazwisko - stopka wstaw formant i wpisz w nim funkcję obliczającą sumę iloczynów pól Licba_dni i Cena, zmień format na walutowy, bez miejsc dziesiętnych,
  • w sekcji Nagłówek raportu wstaw etykietę z treścią: Zmiany wykonał(a) - wpisz swoje imię.

Zapisz zmiany, zamknij formularz.