Pomiń nawigację

Pytanie 3

Wskaż prawidłową odpowiedź

Pytanie

Kolejnymi etapami cyklu życia bazy danych są:

Odpowiedzi

Analiza potrzeb użytkowników baz danych, logiczny projekt bazy danych.

Logiczny projekt bazy danych, fizyczny projekt, implementacja bazy danych.

Implementacja bazy danych, testowanie, obsługa, konserwacja.

Wszystkie odpowiedzi są poprawne.

Informacja zwrotna