Pomiń nawigację

I. Zadanie 3

Zadanie 3

Otwórz tabelę Klienci w widoku projektu.

Sformatuj pole Nazwisko tak, aby wszystkie wprowadzane znaki były wyświetlane jako wielkie litery.

Wprowadź pole o nazwie Telefon. Typ danych - tekst krótki o rozmiarze pola 20.

Utwórz maskę wprowadzania tak, aby:

  • pierwsze 3 znaki były w nawiasie: (+48),
  • pozostałe, które nie wszystkie są wymagane były w układzie xxx xxx xxx.

Zamykając tabelę zapisz zmiany.