Pomiń nawigację

I. Zadanie 11

Zadanie 11

Otwórz kwerendę Wybrane-koszty.

Zmodyfikuj projekt kwerendy tak, aby wyświetlić wszystkie rekordy wyłączając te, dla których pole Koszt kończy się cyframi 50.

Uruchom, zapisz i zamknij kwerendę.