Pomiń nawigację

II. Zadanie 18

Zadanie 18

Otwórz kwerendę qryZakres-cen.

Modyfikuj kwerendę wprowadzając kryteria z parametrem wymagającym podania dolnej i górnej granicy wartości pola Cena.

Uruchom kwerendę i sprawdź, czy dla Ceny >2 000 zł i <3 000 zł kwerenda pokaże 19 rekordów.

Zapisz zmiany, zamknij kwerendę.