Pomiń nawigację

Pytanie 12

Wskaż prawidłową odpowiedź

Pytanie

Jaki jest skutek włączenia Wymuszaj więzy integralności w utworzonej relacji?

Odpowiedzi

Uniemożliwia dodanie nowego rekordu do tabeli w przypadku, gdy brak jest powiązanego rekordu w tabeli nadrzędnej.

Uniemożliwia usunięcie rekordu w przypadku, gdy jest powiązany rekord w tabeli nadrzędnej.

Usunięcie rekordu w tabeli powiązanej relacją, powoduje usunięcie powiązanego rekordu w tabeli nadrzędnej.

Usunięcie rekordu w tabeli nadrzędnej, powoduje usunięcie powiązanego rekordu w tabeli powiązaną relacją.

Informacja zwrotna