Pomiń nawigację

I. Zadanie 38

Zadanie 38

Utwórz makro zapisujące i zamykające formularz Klienci i otwierający raport Wypożyczenia.

Makro uruchomi się po kliknięciu przycisku znajdującego się w formularzu Klienci.

Zamknij formularz Klienci i zapisz zmiany.