Pomiń nawigację

II. Zadanie 7

Zadanie 7

W tabeli tblRezerwacje utwórz odnośnik dla pola SprzedawcaID tak, aby można było wybrać jedną z wartości znajdujących się w tabeli tblSprzedawcy.

Parametry odnośnika:

  • nazwiska sprzedawców widoczne będą w kolejności alfabetycznej,
  • liczba kolumn - 2,
  • nagłówki kolumn - Tak,
  • ogranicz do listy - Tak.

Zapisz i zamknij tabelę.