Pomiń nawigację

II. Zadanie 26

Zadanie 26

W formularzu frmPobyt:

  • oblicz w polu tekstowym Rabat jego wartość mnożąc wartości pól Cena, Liczba osób i Rabat,
  • wprowadź format Waluta bez miejsc dziesiętnych.

Zapisz zmiany, zapisz formularz.