Pomiń nawigację

III. Zadanie 24

Zadanie 24

Utwórz kwerendę Kierownik która każdemu pracownikowi przypisze nazwisko jego kierownika poprzez:

  • utworzenie sprzężenia między odpowiednimi polami w tabeli Pracownicy i Pracownicy_1,
  • dodanie pól, które będą wyświetlać nazwisko kierownika każdego z pracowników.

Zapisz i zamknij kwerendę.