Pomiń nawigację

II. Zadanie 2

Zadanie 2

Utwórz relacje wiele-do-wielu pomiędzy tabelą tblCelPodróży i tabelą tblHotel, przy użyciu tabeli tblRezerwacje.

Włącz wymuszanie więzów integralności, automatyczną aktualizację i usuwanie rekordów pokrewnych.