Pomiń nawigację

II. Zadanie 20

Zadanie 20

Utwórz kwerendę wyszukującą niedopasowane dane, która będzie wyświetlała wszystkie pola rekordów tabeli tblKlienci, które nie pasują do rekordów tabeli tblRezerwacje.

Uruchom, zapisz i zamknij kwerendę.