Pomiń nawigację

III. Zadanie 10

Zadanie 10

Otwórz kwerendę Bez-banku.

Zmodyfikuj kwerendę:

  • zmień sprzężenie między tabelami tak, aby wyświetlić wszystkie rekordy z tabeli Pracownicy i tylko te rekordy z tabeli Konta, w których połączone pola są sobie równe,
  • wpisz kryterium, które pokaże pracowników bez konta w banku.

Zmień typ kwerendy i utwórz tabelę o nazwie Prac-Bez-Banku zawierającą imiona i nazwiska pracowników wskazanych przez kwerendę.

Zapisz i zamknij kwerendę.