Pomiń nawigację

III. Zadanie 6

Zadanie 6

Otwórz tabelę Pracownicy.

Utwórz odnośnik dla pola KodDziału tak, aby można było wybrać jedną z wartości znajdujących się w tabeli Działy.

Parametry odnośnika:

  • kody działów widoczne będą w kolejności alfabetycznej,
  • liczba kolumn - 2,
  • nagłówki kolumn - Tak,
  • ogranicz do listy - Tak.