Pomiń nawigację

Pytanie 8

Wskaż prawidłową odpowiedź

Pytanie

Symbol 0 (zero) występujący w masce wprowadzania zastępuje:

Odpowiedzi

Dowolną cyfrę wpis wymagany.

Dowolną cyfrę wpis niewymagany.

Dowolną literę wpis wymagany.

Dowolny znak, wpis niewymagany.

Informacja zwrotna