Pomiń nawigację

Pytanie 15

Wskaż prawidłową odpowiedź

Pytanie

Aby rozpocząć drukowanie każdego nagłówka sekcji raportu na nowej stronie należy wybrać:

Odpowiedzi

Wymuszaj nową stronę przed sekcją.

Wymuszaj nową stronę po sekcji.

Wymuszaj nową stronę przed i po sekcji.

Trzymaj razem.

Informacja zwrotna