Pomiń nawigację

I. Zadanie 25

Zadanie 25

W formularzu Klienci-wypożyczenia w polu Data zwrotu wpisz wyrażenie pokazujące datę zwrotu pojazdu.

W polu kombi Dokument dopisz dwa rodzaje dokumentów:

  • dowód osobisty,
  • paszport.

Ogranicz zawartość pola tylko do listy wartości.

Zapisz zmiany, zamknij projekt formularza.