Pomiń nawigację

III. Zadanie 12

Zadanie 12

Otwórz kwerendę Działy-pracownicy.

Zmodyfikuj projekt kwerendy tak, aby tworzyła nową tabelę zatytułowaną Bez-ubezpieczenia zawierającą dane osób nieubezpieczonych.

Uruchom kwerendę, sprawdź zawartość tabeli Bez-ubezpieczenia.

Zamykając kwerendę zapisz zmiany.