Pomiń nawigację

Pytanie 1

Wskaż prawidłową odpowiedź

Pytanie

Bazy danych programu MS Access są bazami o modelu:

Odpowiedzi

Hierarchicznym.

Kartotekowym.

Relacyjnym.

Sieciowym.

Informacja zwrotna