Pomiń nawigację

II. Zadanie 19

Zadanie 19

Utwórz kwerendę qryLiczba-podróżnych.

Zmodyfikuj projekt kwerendy tak, aby przedstawiał liczbę odlatujących podróżnych z każdego lotniska, każdego dnia kwietnia 2022 r.

Dane pobierane będą z tabel tblMiejsceWylotu i tblRezerwacje.

Pokaż pola Miejsce wylotu w wierszach i Data wylotu w kolumnach tabeli a liczbę odlatujących podróżnych jako Wartość.

Uruchom, zapisz i zamknij kwerendę.