Pomiń nawigację

III. Zadanie 14

Zadanie 14

Otwórz kwerendę Premie.

Dodaj wyrażenie o nazwie Dodatek, które obliczy 10% iloczynu wartości pól Stawka i Godziny, gdy liczba godzin jest większa lub równa 200.

Uruchom, zapisz i zamknij kwerendę.