Pomiń nawigację

I. Zadanie 20

Zadanie 20

Utwórz kwerendę wyszukującą duplikaty nazwisk i imion w tabeli Klienci.

Nazwij ją Duplikaty.

Zamykając kwerendę zapisz zmiany.