Pomiń nawigację

I. Zadanie 7

Zadanie 7

Otwórz kwerendę Bez-wypożyczeń.

  • Zmodyfikuj sprzężenie między tabelami tak, aby wyświetlić wszystkie rekordy z tabeli Klienci i tylko te rekordy z tabeli Wypożyczenia, w których połączone pola są sobie równe.
  • Wpisz kryterium pokazujące klientów, którzy nie skorzystali z wynajmu samochodu.

Zmodyfikuj projekt kwerendy tak, aby utworzyła tabelę zatytułowaną Nieaktywni, zawierającą dane nieaktywnych klientów.

Uruchom, zapisz i zamknij kwerendę.