Pomiń nawigację

I. Zadanie 36

Zadanie 36

Otwórz raport Wypożyczenia.

Zgrupuj rekordy wg pola Nazwisko w porządku rosnącym, bez sekcji nagłówka, z sekcją stopki.

Posortuj rekordy w porządku rosnącym wg pola Nazwisko.

W sekcji Szczegóły dla pola =[liczba_dni]*[cena] włącz Sumy bieżące - W grupie.

Nie zamykaj projektu raportu.