Pomiń nawigację

I. Zadanie 23

Zadanie 23

Usuń w formularzu Klienci pola Imię i Nazwisko.

W ich miejsce wstaw pole tekstowe z odpowiednią etykietą zawierające Imię i Nazwisko przedzielone spacją.

Zapisz zmiany, zamknij formularz.