Pomiń nawigację

II. Zadanie 38

Zadanie 38

Zaimportuj arkusz kalkulacyjny Byli klienci.xlsx z folderu Moduł A3 do bazy danych Podróże jako nową tabelę o nazwie Byli klienci.

Użyj pierwszego wiersza jako nazwy pól i Lp jako klucza podstawowego.

Zaakceptuj pozostałe, domyślne ustawienia.