Pomiń nawigację

II. Zadanie 34

Zadanie 34

Otwórz raport rptPłatności.

Zmień właściwość pola obliczeniowego Koszt wyjazdu tak, aby nie były wyświetlane sumy bieżące. 

Wprowadź format walutowy dla pola Koszt wyjazdu.

Dla pola Rabat ustaw format procentowy, bez miejsc dziesiętnych po przecinku.