Pomiń nawigację

Pytanie 7

Wskaż prawidłową odpowiedź

Pytanie

Język SQL (Structured Query Language) w programie zarządzania i obsługi baz danych MS Access służy do:

Odpowiedzi

Tworzenia zapytań (kwerend) wyszukujących informacje z danych zgromadzonych w tabelach.

Tworzenia zapytań (kwerend) zmieniających dane w tabelach.

Tworzenia zapytań (kwerend) tworzące nowe tabele z danych znajdujących się w tabelach połączonych relacjami.

Wszystkie odpowiedzi są poprawne.

Informacja zwrotna