Pomiń nawigację

II. Zadanie 5

Zadanie 5

Otwórz tabelę tblKlienci w widoku projektu.

Utwórz maskę wprowadzania dla pola Telefon tak, aby pierwsze trzy znaki znalazły się w nawiasie (+48), a pozostałe w postaci xxx xxx xxx, gdzie symbol x to cyfra w tym numerze.

Zapisz zmiany, zamknij tabelę.