Pomiń nawigację

I. Zadanie 32

Zadanie 32

Otwórz raport Kwoty-wpłat.

Usuń pola Imię i Nazwisko. W polu tekstowym umieść pola Imię i Nazwisko przedzielone spacją.

W polu obliczeniowym, w sekcji Nazwisko - nagłówek pokaż rzeczywistą cenę wypożyczenia każdego samochodu.

Nie zamykaj projektu raportu.