Pomiń nawigację

Pytanie 6

Wskaż prawidłową odpowiedź

Pytanie

Relacja jeden - do - wielu wystąpi gdy:

Odpowiedzi

Nie ma takiej relacji.

Jest połączeniem dwóch relacji jeden - do - jeden za pomocą trzeciej tabeli.

Jeśli tylko jedno z powiązanych w tabelach pól jest kluczem podstawowym.

Jeśli oba powiązane pola są kluczami podstawowymi lub mają indeksy unikatowe.

Informacja zwrotna