Pomiń nawigację

I. Zadanie 5

Zadanie 5

Otwórz tabelę Wypożyczenia w widoku projektu.

Utwórz odnośnik dla pola ID_Klienta tak, aby:

  • Można było wybrać jedną z wartości znajdujących się w tabeli Klienci.
  • Liczba kolumn 3.
  • Nagłówki kolumn - Tak.
  • Ogranicz do listy - Tak.

Nie zamykaj tabeli.