Pomiń nawigację

III. Zadanie 19

Zadanie 19

Utwórz kwerendę, która usunie wszystkie rekordy tabeli Konta, w których pole Kwota jest puste.

Uruchom i zapisz kwerendę jako Usuń-konto.