Pomiń nawigację

II. Zadanie 25

Zadanie 25

Otwórz formularz frmPobyt.

Usuń pola Imię i Nazwisko. Wstaw formant, w którym widoczne będzie imię i nazwisko przedzielone spacją.

W polu Liczba dni pobytu wpisz formułę obliczającą czas trwania podróży.

Nie zamykaj projektu formularza.