Pomiń nawigację

I. Zadanie 28

Zadanie 28

Otwórz formularz Samochody.

Dodaj do formularza Samochody podformularz Wypożyczenia-podformularz.

Użyj pola Id_Samochodu do połączenia obu formularzy.

Zmień rozmiar podformularza tak, aby wszystkie pola były widoczne.

Zapisz i zamknij formularz.