Pomiń nawigację

II. Zadanie 35

Zadanie 35

W raporcie rptPłatności:

  • grupuj rekordy wg pola Hotel w porządku rosnącym, z sekcją nagłówek i stopka,
  • posortuj rekordy w porządku malejącym wg pola Cena,
  • przenieś pole Hotel z sekcji Szczegóły do sekcji Hotel - nagłówek,
  • w sekcji Hotel - stopka wstaw formant obliczający bonifikaty hotelu, sumę iloczynów pól Cena, Liczba osób i Rabat,
  • formant obliczający sumę bonifikat wklej do sekcji Stopka raportu.

Zapisz zmiany, zamknij raport.