Pomiń nawigację

III. Zadanie 27

Zadanie 27

W formularzu Dane-pracowników:

  • usuń pola Imię i Nazwisko,
  • w odpowiednim formancie pokaż Imię i Nazwisko przedzielone spacją.

Zapisz zmiany, zamknij formularz.